GDRP - žiaden problém!

25. mája 2018 vstúpil do platnosti nový zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov odkazujúci na Nariadenie Európskej únie upravujúce ochranu osobných údajov - GDPR, ktoré prinieslo do oblasti ochrany osobných významné zmeny, nové povinnosti, všetko pod hrozbou likvidačných sankcií. Týka sa takmer všetkých obchodných spoločností, živnostníkov, ako aj ďalších subjektov, napríklad obcí či škôl.

Naša spoločnosť vám pomôže s prechodom na novú právnu úpravu v oblasti ochrany osobných údajov, vypracuje príslušnú dokumentáciu a poskytneme vám súčinnosť a poradenstvo pri prechode na nové pravidlá GDPR.

Čo je GDPR?

Nové pravidlá nemôže ignorovať nikto. Prísnejšie pravidlá ochrany osobných údajov sú povinné a vyžadujú si vypracovanie profesionálom.
V opačnom prípade riskujete pokuty, ktoré môžu výrazne ohroziť budúcnosť vašej spoločnosti.

Úprava sa dotýka takmer každého podnikateľa, nakoľko osobnými údajmi sa po novom rozumejú aj e-mailové adresy, telefónne čísla, fotografie, GPS súradnice služobných motorových vozidiel, kamerové záznamy a samozrejme mená, dátumy narodení, rodné čísla zamestnancov, ich blízkych osôb, zákazníkov a podobne. Každý, kto akýmkoľvek spôsobom prichádza do kontaktu s týmito údajmi, je povinný zabezpečiť ochranu týchto údajov v súlade s novým nariadením.

Medzi zmeny, ktoré smernica GDPR priniesla patria najmä:

Ponúkame Vám kompletné vypracovanie dokumentácie GDPR presne podľa požiadaviek podnikateľa, prispôsobenú na mieru spoločnosti alebo živnostníkovi.

Problematika GDPR je obsiahla a bude vypracovaná na mieru každému jednému klientovi podľa druhu, spôsobu zhromažďovania osobných údajov, ďalšiemu nakladaniu s nimi. Nepodceňte vypracovanie GDPR napríklad objednaním vzorov, ktoré je potrebné vyplniť, nakoľko sa v nich nachádza mnoho častí, ktoré veľa krát netýkajú konkrétneho podnikateľa a mnoho špecifických častí a potrebných údajov sa v nich nenachádza. Dokumentácia GDPR nie je dokument, ktorý je možno skopírovať, nakoľko každý jeden podnikateľ spolupracuje s inými spoločnosťami, zhromažďuje iné osobné údaje a inak s nimi nakladá.

Vypracujeme Vám kompletnú dokumentáciu GDPR od 250€, prispôsobenú na mieru Vášmu podnikaniu.

E – shop? Žiaden problém!
Dokumentácia GDPR pre e-shopy od 350€

Vypracovanie GDPR pre e-shop je náročné, ako časovo, tak i rozsiahlosťou pre množstvo zhromaždených osobných údajov, spôsob nakladania s nimi, zakomponovanie princípov profilovania, newslettre a pod.

Čo všetko obsahuje vypracovaná dokumentácia?

Kompletne vypracovaná dokumentácia GDPR obsahuje najmä

- kompletný bezpečnostný projekt spočívajúci najmä z:

- posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov
- poučenie o právach dotknutých osôb
- sprostredkovateľské zmluvy
- záznam o spracovateľských činnostiach
- súhlas dotknutej osoby
- záznam o poučení oprávnenej osoby
- poučenie o povinnosti zachovávať mlčanlivosť
- súhlas s kopírovaním dokumentov a iné

Potrebujete GDPR? Žiaden problém! Už od 250€

Nariadenie Európskej únie upravujúce ochranu osobných údajov zaviedlo pod hrozbou likvidačných sankcií významné zmeny, nové povinnosti takmer pre všetky obchodné spoločnosti.

Nenechajte sa zlikvidovať pokutami! Naša spoločnosť vám pomôže s prechodom na novú právnu úpravu v oblasti ochrany osobných údajov, vypracujeme vám príslušnú dokumentáciu a poskytneme súčinnosť a poradenstvo pri prechode na nové pravidlá GDPR.

Kompletné založenie s.r.o.

S nami ušetríte stovky eur už v prvý deň!

Chcete založiť spoločnosť
s ručením obmedzeným a nemáte čas ani chuť na početné návštevy úradov, byrokraciu a komplikované písomnosti? Využite službu kompletného založenia spoločnosti.

Vypracujeme vám všetky potrebné listiny a dokumenty. Založenie spoločnosti u nás je bez starostí!

Koncová cena za službu je 269€
vrátane všetkých poplatkov s neobmedzeným počtom voľných živností. Náklady na založenie spoločnosti po vlastnej osi sú minimálne 405€ a vyššie podľa počtu predmetov podnikania.

Založiť si s.r.o. s pomocou profesionálov sa vždy oplatí!

Buďte informovaní,
nenechajte nič na náhodu

Výhodou vedenia účtovníctva mesačne je absolútny prehľad živnostníka alebo majiteľa spoločnosti o výške dani z príjmu, výške dani z pridanej hodnoty v prípade platiteľa DPH a o výške obratu za posledných dvanásť kalendárnych mesiacov pre účely DPH pri neplatiteľovi, teda klient má možnosť sledovať všetky vyššie uvedené hodnoty v reálnom čase a tak prispôsobiť svoje podnikanie požiadavkam, ktoré má.

24 hodín denne,
7 dní v týždni

O našich klientov sa staráme na úrovni. Vieme, že podnikanie prináša situácie, kedy je potrebné riešiť otázky týkajúce sa účtovníctva práve v danej chvíli.

Práve preto na vaše otázky odpovedáme denne, v naliehavých prípadoch sa nám dovoláte 24 hodín denne 7 dní v týždni. Tým zabezpečujeme, aby nedošlo k nesprávnym, mylným operáciám a účtovníctvo vašej spoločnosti bolo bezchybné.

Preberáme zodpovednosť
za pokuty

Svoju prácu vykonávame zodpovedne, riadne a včas. Pri uzatvorení zmluvy o vedení účtovníctva je z našej strany samozrejmosťou klauzula, podľa ktorej v prípade penalizácie zo strany Daňového úradu, Sociálnej poisťovne a pod. tieto sankcie hradíme my. To je zárukou, že naša práca je stopercentná.

Mesačné vedenie účtovníctva – príliš drahé? Mýtus!

Z praxe vyjde mesačné vedenie účtovníctva lacnejšie, ako jednorazové vypracovanie po skončení účtovného obdobia, dokonca s úsporou na rôznych typoch daní. Podnikateľ sa počas celého roka venuje svojmu predmetu činnosti a my vedeniu jeho účtovníctva a zároveň optimalizácii jeho daní.

Pýtate sa ako je to možné? Pri jednorázovom spracovaní účtovnej agendy už nie je možné zahrnúť náklady, o ktorých samotný podnikateľ ani len netušil, že mu ich platná legislatíva umožňuje. Mnoho podkladov je nekompletných a neraz niektoré operácie vykoná z účtovného hľadiska nesprávne a následne už nie je možné ich zahrnúť do daňovo uznaných výdavkov.