Mesačné vedenie účtovníctva - kvalitnejšie a lacnejšie riešenie

V praxi je vedenie účtovníctva mesačne lacnejšie ako dať ho spracovať raz ročne. Ako je to možné? Počas roka pracujeme s Vašim účtovníctvom, radíme. Z praxe vyjde mesačné vedenie účtovníctva lacnejšie ako jednorazové vypracovanie po skončení účtovného obdobia a to úsporou na rôznych typoch daní. Podnikateľ sa počas celého roka venuje svojmu predmetu činnosti a my vedeniu jeho účtovníctva a zároveň optimalizácii jeho daní. Pri jednorazovom spracovaní účtovnej agendy už nie je možné zahrnúť náklady, o ktorých samotný podnikateľ ani nevedel, že mu to platná legislatíva umožňuje, mnoho podkladov je nekompletných a už nevie dohľadať po dlhej dobe potrebné podklady alebo z účtovného hľadiska vykoná niektoré operácie nesprávne a následne už nie je možné ich zahrnúť do daňovo uznaných výdavkov a tým sa mu zvyšuje základ dane aj keď finančné prostriedky v skutočnosti vynaložil za účelom dosiahnutia zisku. V takýchto prípadoch klienta okamžite kontaktujeme, radíme z vlastnej iniciatívy o jeho možnostiach, prípadne upozorníme na nesprávne vykonané operácie a oznámime postup potrebný pre opravu. Z praxe sme videli prípady, kedy mal podnikateľ preplatok na dani vo výške niekoľkých tisíc eur, Daňový úrad mu túto skutočnosť oznámil, ale on sám nemal vedomosť, že mu peniaze automaticky späť neprídu, že musí o vyplatenie preplatku požiadať predpísaným spôsobom, prípadne si myslel, že dôjde k automatickému zápočtu napríklad preplatku na preddavkoch na daň z príjmu s daňou z pridanej hodnoty a tieto peniaze dva roky „stáli“ na Daňovom úrade. Mnoho živnostníkov alebo majiteľov malých spoločností s ručením obmedzeným, ktorí si nechávali vypracovať účtovnú agendu ročne, pri mesačnom vedení účtovníctva v prepočte nie, že platili menej, ale úspora na optimalizácii daňového zaťaženia spôsobmi, ktoré im zákon umožňuje a oni sami o týchto možnostiach nevedeli (zvládnutie celej legislatívy, ktorá sa často mení je časovo náročné a podnikateľ sa predsa venuje svojej činnosti), bola vyššia ako suma za vedenie účtovníctva.

Potrebujete GDPR? Žiaden problém! Už od 250€

Nariadenie Európskej únie upravujúce ochranu osobných údajov zaviedlo pod hrozbou likvidačných sankcií významné zmeny, nové povinnosti takmer pre všetky obchodné spoločnosti.

Nenechajte sa zlikvidovať pokutami! Naša spoločnosť vám pomôže s prechodom na novú právnu úpravu v oblasti ochrany osobných údajov, vypracujeme vám príslušnú dokumentáciu a poskytneme súčinnosť a poradenstvo pri prechode na nové pravidlá GDPR.

Kompletné založenie s.r.o.

S nami ušetríte stovky eur už v prvý deň!

Chcete založiť spoločnosť
s ručením obmedzeným a nemáte čas ani chuť na početné návštevy úradov, byrokraciu a komplikované písomnosti? Využite službu kompletného založenia spoločnosti.

Vypracujeme vám všetky potrebné listiny a dokumenty. Založenie spoločnosti u nás je bez starostí!

Koncová cena za službu je 269€
vrátane všetkých poplatkov s neobmedzeným počtom voľných živností. Náklady na založenie spoločnosti po vlastnej osi sú minimálne 405€ a vyššie podľa počtu predmetov podnikania.

Založiť si s.r.o. s pomocou profesionálov sa vždy oplatí!

Buďte informovaní,
nenechajte nič na náhodu

Výhodou vedenia účtovníctva mesačne je absolútny prehľad živnostníka alebo majiteľa spoločnosti o výške dani z príjmu, výške dani z pridanej hodnoty v prípade platiteľa DPH a o výške obratu za posledných dvanásť kalendárnych mesiacov pre účely DPH pri neplatiteľovi, teda klient má možnosť sledovať všetky vyššie uvedené hodnoty v reálnom čase a tak prispôsobiť svoje podnikanie požiadavkam, ktoré má.

24 hodín denne,
7 dní v týždni

O našich klientov sa staráme na úrovni. Vieme, že podnikanie prináša situácie, kedy je potrebné riešiť otázky týkajúce sa účtovníctva práve v danej chvíli.

Práve preto na vaše otázky odpovedáme denne, v naliehavých prípadoch sa nám dovoláte 24 hodín denne 7 dní v týždni. Tým zabezpečujeme, aby nedošlo k nesprávnym, mylným operáciám a účtovníctvo vašej spoločnosti bolo bezchybné.

Preberáme zodpovednosť
za pokuty

Svoju prácu vykonávame zodpovedne, riadne a včas. Pri uzatvorení zmluvy o vedení účtovníctva je z našej strany samozrejmosťou klauzula, podľa ktorej v prípade penalizácie zo strany Daňového úradu, Sociálnej poisťovne a pod. tieto sankcie hradíme my. To je zárukou, že naša práca je stopercentná.

Mesačné vedenie účtovníctva – príliš drahé? Mýtus!

Z praxe vyjde mesačné vedenie účtovníctva lacnejšie, ako jednorazové vypracovanie po skončení účtovného obdobia, dokonca s úsporou na rôznych typoch daní. Podnikateľ sa počas celého roka venuje svojmu predmetu činnosti a my vedeniu jeho účtovníctva a zároveň optimalizácii jeho daní.

Pýtate sa ako je to možné? Pri jednorázovom spracovaní účtovnej agendy už nie je možné zahrnúť náklady, o ktorých samotný podnikateľ ani len netušil, že mu ich platná legislatíva umožňuje. Mnoho podkladov je nekompletných a neraz niektoré operácie vykoná z účtovného hľadiska nesprávne a následne už nie je možné ich zahrnúť do daňovo uznaných výdavkov.