Kompletné založenie s.r.o.

Chcete založiť spoločnosť s ručením obmedzeným a nemáte čas ani chuť na početné návštevy úradov, byrokraciu a komplikované písomnosti? Využite službu kompletného založenia spoločnosti s ručením obmedzeným.  Koncová cena za službu je 269€ vrátane všetkých poplatkov s neobmedzeným počtom voľných živností.

 

 

Ako to prebieha? Postup je jednoduchý

1/ Zašleme vám dotazník, ktorý je potrebné vyplniť pred začatím konania. Dotazník obsahuje všetky potrebné informácie, ktoré budeme potrebovať pri procese založenia spoločnosti

2/ V prípade záujmu vám poskytneme konzultáciu za účelom správneho výberu predmetov podnikania

3/ Vypracujeme všetky potrebné dokumenty a listiny

4/ Zabezpečíme Osvedčenie o živnostenskom oprávnení

5/ Podáme návrh na zápis do Obchodného registra

6/ Zaplatíme poplatky

7/ Zaregistrujeme vašu novú spoločnosť u správcu dane

8/ Odovzdáme vám všetky podklady, osvedčenie o živnostenskom oprávnení a výpis z Obchodného registra

 

Prečo sa oplatí nechať si založiť s.r.o. profesionálmi?

Pokiaľ si sami v písomnej forme podáte žiadosť o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení je poplatok za jednu voľnú živnosť 5€. V našom prípade podávame žiadosť elektronicky. V takom prípade, podľa platnej legislatívy, sa poplatok za voľné živnosti neplatí vôbec v neobmedzenom množstve.

Poplatok za zápis do Obchodného registra je v prípade podania v písomnej forme je 300€. Za nami podaný elektronický zápis je poplatok znížený na 150€.

Poplatok za jednu viazanú/remeselnú živnosť navyšuje náklady na založenie o 7,50€, namiesto 15€ ako je tomu pri podaní v písomnej forme.

Náklady na založenie spoločnosti po vlastnej osi sú minimálne 405€ a vyššie podľa počtu predmetov podnikania a cenu zakladacích listín. Vzhľadom na elektronické podania vám dokážeme založiť spoločnosť za 269€, teda za nižšiu cenu, akú by ste pri svojpomocnom zakladaní  zaplatili len na poplatkoch.

Vypracujeme vám všetky listiny a dokumenty, ktoré sú potrebné pri založení spoločnosti ako napríklad Zakladateľskú listinu alebo Spoločenskú zmluvu, Vyhlásenie správcu vkladu, Ustanovenia konateľa do funkcie, Udelenie súhlasu so zriadením sídla spoločnosti, Súhlas správcu dane, Čestné vyhlásenia a podobne, za ktoré by ste externe zaplatili od 100€.

Jedinou vašou úlohou bude overenie podpisu u notára.

Potrebujete GDPR? Žiaden problém! Už od 250€

Nariadenie Európskej únie upravujúce ochranu osobných údajov zaviedlo pod hrozbou likvidačných sankcií významné zmeny, nové povinnosti takmer pre všetky obchodné spoločnosti.

Nenechajte sa zlikvidovať pokutami! Naša spoločnosť vám pomôže s prechodom na novú právnu úpravu v oblasti ochrany osobných údajov, vypracujeme vám príslušnú dokumentáciu a poskytneme súčinnosť a poradenstvo pri prechode na nové pravidlá GDPR.

Kompletné založenie s.r.o.

S nami ušetríte stovky eur už v prvý deň!

Chcete založiť spoločnosť
s ručením obmedzeným a nemáte čas ani chuť na početné návštevy úradov, byrokraciu a komplikované písomnosti? Využite službu kompletného založenia spoločnosti.

Vypracujeme vám všetky potrebné listiny a dokumenty. Založenie spoločnosti u nás je bez starostí!

Koncová cena za službu je 269€
vrátane všetkých poplatkov s neobmedzeným počtom voľných živností. Náklady na založenie spoločnosti po vlastnej osi sú minimálne 405€ a vyššie podľa počtu predmetov podnikania.

Založiť si s.r.o. s pomocou profesionálov sa vždy oplatí!

Buďte informovaní,
nenechajte nič na náhodu

Výhodou vedenia účtovníctva mesačne je absolútny prehľad živnostníka alebo majiteľa spoločnosti o výške dani z príjmu, výške dani z pridanej hodnoty v prípade platiteľa DPH a o výške obratu za posledných dvanásť kalendárnych mesiacov pre účely DPH pri neplatiteľovi, teda klient má možnosť sledovať všetky vyššie uvedené hodnoty v reálnom čase a tak prispôsobiť svoje podnikanie požiadavkam, ktoré má.

24 hodín denne,
7 dní v týždni

O našich klientov sa staráme na úrovni. Vieme, že podnikanie prináša situácie, kedy je potrebné riešiť otázky týkajúce sa účtovníctva práve v danej chvíli.

Práve preto na vaše otázky odpovedáme denne, v naliehavých prípadoch sa nám dovoláte 24 hodín denne 7 dní v týždni. Tým zabezpečujeme, aby nedošlo k nesprávnym, mylným operáciám a účtovníctvo vašej spoločnosti bolo bezchybné.

Preberáme zodpovednosť
za pokuty

Svoju prácu vykonávame zodpovedne, riadne a včas. Pri uzatvorení zmluvy o vedení účtovníctva je z našej strany samozrejmosťou klauzula, podľa ktorej v prípade penalizácie zo strany Daňového úradu, Sociálnej poisťovne a pod. tieto sankcie hradíme my. To je zárukou, že naša práca je stopercentná.

Mesačné vedenie účtovníctva – príliš drahé? Mýtus!

Z praxe vyjde mesačné vedenie účtovníctva lacnejšie, ako jednorazové vypracovanie po skončení účtovného obdobia, dokonca s úsporou na rôznych typoch daní. Podnikateľ sa počas celého roka venuje svojmu predmetu činnosti a my vedeniu jeho účtovníctva a zároveň optimalizácii jeho daní.

Pýtate sa ako je to možné? Pri jednorázovom spracovaní účtovnej agendy už nie je možné zahrnúť náklady, o ktorých samotný podnikateľ ani len netušil, že mu ich platná legislatíva umožňuje. Mnoho podkladov je nekompletných a neraz niektoré operácie vykoná z účtovného hľadiska nesprávne a následne už nie je možné ich zahrnúť do daňovo uznaných výdavkov.