Cenník


Jednoduché účtovníctvo
do 50 účtovných dokladov  36€ s DPH/mesiac
do 100 účtových dokladov 60€ s DPH/mesiac
do 200 účtovných dokladov  109€ s DPH/mesiac
do 400 účtovných dokladov  180€ s DPH/mesiac
nad 400 účtovných dokladov  individuálna dohoda
   

Podvojné účtovníctvo
do 50 účtovných dokladov 60€ s DPH/mesiac
do 100 účtových dokladov  120€ s DPH/mesiac
do 150 účtových dokladov  171€ s DPH/mesiac
do 200 účtovných dokladov  216€ s DPH/mesiac
do 300 účtovných dokladov  310€ s DPH/mesiac
do 400 účtovných dokladov  396€ s DPH/mesiac
nad 400 účtovných dokladov   individuálna dohoda
   

Mzdy a personalistika
Spracovanie mzdy jedného zamestnanca  9,6€ s DPH
Evidencia nového zamestnanca  12€ s DPH
   
   
   
   

 

V mesačných poplatkoch sú zahrnuté aj mesačné podania výkazov na Sociálnu poisťovňu, zdravotné poisťovne, mesačný prehľad Daňovému úradu, ročné hlásenie Daňovému úradu, vypracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti, potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti.

 

Potrebujete GDPR? Žiaden problém! Už od 250€

Nariadenie Európskej únie upravujúce ochranu osobných údajov zaviedlo pod hrozbou likvidačných sankcií významné zmeny, nové povinnosti takmer pre všetky obchodné spoločnosti.

Nenechajte sa zlikvidovať pokutami! Naša spoločnosť vám pomôže s prechodom na novú právnu úpravu v oblasti ochrany osobných údajov, vypracujeme vám príslušnú dokumentáciu a poskytneme súčinnosť a poradenstvo pri prechode na nové pravidlá GDPR.

Kompletné založenie s.r.o.

S nami ušetríte stovky eur už v prvý deň!

Chcete založiť spoločnosť
s ručením obmedzeným a nemáte čas ani chuť na početné návštevy úradov, byrokraciu a komplikované písomnosti? Využite službu kompletného založenia spoločnosti.

Vypracujeme vám všetky potrebné listiny a dokumenty. Založenie spoločnosti u nás je bez starostí!

Koncová cena za službu je 269€
vrátane všetkých poplatkov s neobmedzeným počtom voľných živností. Náklady na založenie spoločnosti po vlastnej osi sú minimálne 405€ a vyššie podľa počtu predmetov podnikania.

Založiť si s.r.o. s pomocou profesionálov sa vždy oplatí!

Buďte informovaní,
nenechajte nič na náhodu

Výhodou vedenia účtovníctva mesačne je absolútny prehľad živnostníka alebo majiteľa spoločnosti o výške dani z príjmu, výške dani z pridanej hodnoty v prípade platiteľa DPH a o výške obratu za posledných dvanásť kalendárnych mesiacov pre účely DPH pri neplatiteľovi, teda klient má možnosť sledovať všetky vyššie uvedené hodnoty v reálnom čase a tak prispôsobiť svoje podnikanie požiadavkam, ktoré má.

24 hodín denne,
7 dní v týždni

O našich klientov sa staráme na úrovni. Vieme, že podnikanie prináša situácie, kedy je potrebné riešiť otázky týkajúce sa účtovníctva práve v danej chvíli.

Práve preto na vaše otázky odpovedáme denne, v naliehavých prípadoch sa nám dovoláte 24 hodín denne 7 dní v týždni. Tým zabezpečujeme, aby nedošlo k nesprávnym, mylným operáciám a účtovníctvo vašej spoločnosti bolo bezchybné.

Preberáme zodpovednosť
za pokuty

Svoju prácu vykonávame zodpovedne, riadne a včas. Pri uzatvorení zmluvy o vedení účtovníctva je z našej strany samozrejmosťou klauzula, podľa ktorej v prípade penalizácie zo strany Daňového úradu, Sociálnej poisťovne a pod. tieto sankcie hradíme my. To je zárukou, že naša práca je stopercentná.

Mesačné vedenie účtovníctva – príliš drahé? Mýtus!

Z praxe vyjde mesačné vedenie účtovníctva lacnejšie, ako jednorazové vypracovanie po skončení účtovného obdobia, dokonca s úsporou na rôznych typoch daní. Podnikateľ sa počas celého roka venuje svojmu predmetu činnosti a my vedeniu jeho účtovníctva a zároveň optimalizácii jeho daní.

Pýtate sa ako je to možné? Pri jednorázovom spracovaní účtovnej agendy už nie je možné zahrnúť náklady, o ktorých samotný podnikateľ ani len netušil, že mu ich platná legislatíva umožňuje. Mnoho podkladov je nekompletných a neraz niektoré operácie vykoná z účtovného hľadiska nesprávne a následne už nie je možné ich zahrnúť do daňovo uznaných výdavkov.